ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ และตู้เก็บเสมหะความดันลบ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงา

ที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ และตู้เก็บเสมหะความดันลบ พระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงา ได้แก่ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลทับปุด โรงพยาบาลบางไทร โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง และศูนย์การแพทย์เขาหลัก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้นำงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ" มาจัดซื้อ โดยห้องคลีนรูมฯ เป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อที่สามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อไม่ให้ออกไปนอกห้อง และบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ รวมทั้งลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ ส่วนตู้เก็บเสมหะความดันลบ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด