สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ชวนเที่ยวงาน E-San Organic & Natural Shop จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีใหม่

พาไปเที่ยวงาน จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีใหม่ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน E-San Organic & Natural Shop เป็นงานภายใต้โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพิ่มศักยภาพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 60 ร้านค้า และมีสินค้าที่จะมาจำแหน่าย 5 ประเภทด้วยกัน คือ
1. กลุ่มอาหาร มีทั้งผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป
2. กลุ่มเครื่องดื่ม เช่น น้ำผักและผลไม้
3. กลุ่มเครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่ง
4. กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
5. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอางสมุนไพร

และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ สร้างสีสัน ให้ความรู้ ความบันเทิง เช่น แสดงศิลปะวัฒนธรรม

ใครสนใจไปร่วมงานได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563