สนามข่าว 7 สี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ใหม่ 8 ตำแหน่ง

เมื่อวานนี้ (7 ส.ค.) มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังมีรัฐมนตรีลาออกหลายตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างเพิ่มเติมและบางตำแหน่ง เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยนายกรัฐมนตรี มีกำหนดนำรัฐมนตรีใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฎิบัติหน้าที่ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ เวลา 09.30 น.

และมีรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า ก็จะเลื่อนให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม ซึ่งเป็นการเลื่อนจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมกันเป็นประจำในวันอังคาร เพื่อให้รัฐมนตรีใหม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทันที ซึ่งก็เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเรียบร้อยภายในกลางเดือนสิงหาคม

สุดท้ายต้องติดตามดูต่อว่า รัฐมนตรีใหม่จะสามารถตอบสนองงานให้กับนายกรัฐมนตรี และแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้มากแค่ไหน โดยเฉพาะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ที่นายกรัฐมนตรีเลือกมาด้วยตัวเอง