เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : ขวัญข้าว

เช้านี้ที่หมอชิต - ช่วงนี้เป็นฤดูกาลทำนา แต่บางคนก็ได้ลงมือหว่านข้าว ดำนากันแล้ว แต่บางพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วม แล้งน้ำ ช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ท่านจึงมีบทกวีนิพนธ์เรียกขวัญข้าว เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนาทุกท่าน