7HD ร้อนออนไลน์

สถานการณ์น้ำท่วมแม่ลาว

หลังจากมีกระแสน้ำหลากเข้าท่วมที่อำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 2 ส.ค.63 ก่อนไหลเข้าท่วมอำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 และเมื่อวานนี้ (6 ส.ค.63) มวลน้ำจากอำเภอเวียงป่าเป้าที่ทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ลาว ก็ได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่ลาว คือ ตำบลดงมะดะ ตำบลป่าก่อดำ ตำบลจอมหมอกแก้ว และตำบลบัวสลี มีน้ำท่วมกระจายเป็นวงกว้าง

ล่าสุดมีการคาดการณ์ว่า สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงในวันนี้ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากน้ำลดแล้ว ส่วนพื้นที่ 2 ตำบลริมแม่น้ำลาวในเขตอำเภอเมืองเชียงราย คือ ตำบลท่าสาย และตำบลรอบเวียง สถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมวลน้ำอ่อนกำลังลงไปมากแล้ว

ส่วนความกังวลเรื่องพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในตัวจังหวัดเชียงรายจะถูกน้ำท่วมหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบที่ฝายเชียงราย พบว่าสถานกาณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีการเปิดประตูระบายน้ำเพียง 9 ช่อง จากทั้งหมด 11 ช่อง