ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : หวั่นแหล่งประมูล เป็นที่ฟอกรถผิดกฎหมาย

ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ผิดกฎหมาย ถึงจะกวดขันจับกุมไปมากแล้วก็ตาม แต่หลายฝ่ายยังกังวลว่า การประมูลรถ จะกลายเป็นสถานที่ฟอกรถผิดกฎหมายได้หรือไม่ ไปติดตามจากรายงาน