7HD ร้อนออนไลน์

ทดสอบใหม่ใบขับขี่ตลอดชีพ ?

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  อธิบดี กรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่จังหวัดชลบุรี ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ขับรถมีอายุสูงถึง 96 ปี จนมีการตั้งคำถามถึงความพร้อมของผู้ขับรถที่สูงอายุ  ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสถิติอุบัติเหตุหลายครั้ง เกิดขึ้นจากผู้สูงอายุที่แม้จะมีใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ  แต่สภาพร่างกาย เช่นการมองเห็น และการได้ยินอาจไม่สมบูรณ์

โดยสัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี ฝ่ายปฎิบัติการ กรมการขนส่งทางบก  ให้จัดทำโครงการ "recall" เพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งฯทั่วประเทศ   และทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง  ยืนยันว่า หากผู้ขับขี่รายใด ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายพร้อม  ก็จะให้ใช้ใบขับขี่ฉบับนั้นได้ต่อไป  แต่หากรายใด สภาพร่างกายไม่พร้อมเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนน   ก็จะพิจารณาว่า จะยกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ ส่วนจะเริ่มโครงการเมือใดนั้นจะดูช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง