ข่าวภาคค่ำ

ขนส่งฯ เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ เข้าตรวจสอบความพร้อมสมรรถภาพร่างกาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จะจัดทำโครการ "Recall" เรียกผู้ถือใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาแสดงตัวที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ และเข้าทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่ หากผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์ หรือร่างกายไม่พร้อม เจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกใบขับขี่นั้นทันที หากผ่านเกณฑ์ก็สามารถใช้ใบขับขี่ฉบับเดิมต่อไปได้ โดยยอมรับว่ามาตรการดังกล่าว อาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง แต่ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวม โดยในสัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับรองอธิบดีฝ่ายปฎิบัติการกรมการขนส่งทางบก ให้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า การยกเลิกใบอนุญาตขับรถแบบตลอดชีพ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 แต่ก็ยังมีผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพเดิมเป็นจำนวนมาก คาดว่าอาจจะมีมากเป็นล้านใบ การจัดทำโครงการดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบตัวเลขได้ชัดเจนขึ้นด้วย