รอบรั้วรอบโลก

บราซิลเปิดไฟรูปปั้นไว้อาลัยเหตุระเบิดเลบานอน

ที่นครรีโอ เดอจาเนโร ของบราซิล มีการเปิดไฟที่รูปปั้นพระเยซูคริสต์ขนาดยักษ์ ตั้งอยู่บนยอดเขากอร์โกวา ที่มีความสูงราว 38 เมตร ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก เพื่อเป็นเกียรติให้กับเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดรุนแรงที่กรุงเบรุต ของเลบานอน ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 149 คน บาดเจ็บกว่า 5,000 คน

โดยขณะที่ เปิดไฟบนรูปปั้น มีสมาชิกของชุมชนเลบานอนในบราซิล มาร่วมยืนไว้อาลัยกับผู้นำศาสนาในท้องถิ่นบริเวณรูปปั้นดังกล่าวด้วย