ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเลบานอน กรณีเกิดเหตุระเบิดใกล้กับท่าเรือกรุงเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเลบานอน กรุงเบรุต

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่ท่าเรือกรุงเบรุต ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้าง ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเข้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวเลบานอน รวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด