ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ฯพณฯ นายอะลัสซาน วาตารา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ กรุงยามูซูโกร

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด