ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อน ซินลากู ที่จังหวัดเชียงราย และหนองบัวลำภู

ที่จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จากนั้น ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดเชียงราย จำนวน 3,500 ชุด โดยองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้มารับถุงพระราชทานให้รับทราบ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน 10 ครอบครัว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยอำเภอเวียงป่าเป้า มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 93 หมู่บ้าน 10,372 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย 33,150 ไร่

ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,983 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ จำนวน 10 ครอบครัว พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ในการศพแก่ญาติครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนซินลากู ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน และเกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพะเนียง และลำห้วยสาขา ที่อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย รวม 11 ตำบล 73 หมู่บ้าน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด