ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระการประชุม อาทิ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562, การปรับปรุงระเบียบกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ และขออนุมัติแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ปี 2563 จำนวน 5 แผนงาน 16 กิจกรรม รวมทั้งการลงทุนด้านต่าง ๆ 

ในตอนบ่าย ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อาทิ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขออนุญาตดำเนินงาน ปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งประชาชนตำบลห้วยแก้ว เข้ามาครอบครอง และอีกส่วนหนึ่ง หมู่บ้านสหกรณ์ 5 และ 6 เปิดให้เช่าวางขายต้นไม้ รายได้ใช้ในการบริหารชุมชน, โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 ที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบประปา แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด