ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เป็นวันที่ 5

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เพื่อประกอบอาหารพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนราธิวาส เป็นวันที่ 5 โดยวันนี้ นำไปมอบแก่ประชาชนในอำเภอเมือง อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 3,200 ชุด พร้อมลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในอำเภอเมือง และอำเภอระแงะ รวม 10 ราย โดยยึดหลักการบริหารจัดการครัวที่ได้มาตรฐาน เน้นความสะอาด รวมถึงการแจกจ่ายที่จัดระเบียบระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด