ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเลย

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเชียงกลม จำนวน 210 ชุด ซึ่งเกิดอุทกภัย จากผลกระทบอิทธิพลของพายุโชนร้อนซินลากู เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของพื้นที่ตำบลเชียงกลม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด