สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ขนส่งฯ จ่อเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ทดสอบสมรรถภาพ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้เตรียมออกโครงการ "Recall" เรียกตัวผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ ทั้งประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้ามาทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง

โดยหลังการทดสอบ ผู้ใดที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายพร้อม ก็จะสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับนั้นได้ต่อไป แต่หากไม่พร้อม และมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ก็อาจจะต้องยกเลิกใบอนุญาตของคนๆ นั้น พร้อมยอมรับอาจกระทบสิทธิของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ แต่ทำเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สำหรับการทำใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ ยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2546 และไม่แน่ใจว่า มีผู้ที่ถืออยู่กี่คน ดังนั้น โครงการ Recall อาจจะทำให้สามารถตรวจสอบจำนวนได้เบื้องต้นด้วย ส่วนจะเรียกมาเมื่อไร ต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้ง

สำหรับมาตรการดูแลใบอนุญาตขับขี่ของไทย ออกโดยกรมการขนส่งทางบก มีการแบ่งประเภทตามประเภทของรถและบริการ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น แต่ไม่เคยมีการแบ่งประเภทตามช่วงอายุมาก่อน ส่วนประเทศอื่นๆ เขามีมาตรการดูแลแตกต่างกันออกไป

อย่างที่ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ แต่มีการสอบหลายขั้นตอนมาก โดยเริ่มสอบได้หลังอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องสอบภาคทฤษฎีเบื้องต้นถึงจะได้รับใบขับขี่ชั่วคราว ซึ่งต้องขับขี่ภายใต้การดูแลของผู้สอนขับรถ ระหว่างนี้ต้องสอบภาคทฤษฎีอีกเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่านขั้นสุดท้ายถึงจะไปสอบภาคปฏิบัติ เมื่อผ่านทั้งหมด ก็จะได้รับใบขับขี่ที่ไม่ต้องมีผู้ดูแล แต่ในช่วง 1 ปีแรก ผู้ขับขี่ใหม่ก็ต้องแสดงป้ายทดลองขับขี่กับเจ้าหน้าที่หากมีการเรียกตรวจสอบด้วย

ที่ฮ่องกง ผู้ที่อายุมากกว่า 70 ปี ต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์อย่างเข้มงวด หากจะยังคงรักษาสถานภาพใบอนุญาตขับขี่ ส่วนการสอบเริ่มได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีก็จริง แต่มีการจำกัดประเภทของรถที่ขับขี่อย่างเข้มงวด

ที่ประเทศอินเดีย ผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปจะต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์อย่างเข้มงวดเช่นกัน โดยมีระยะเวลาจำกัดและต้องทำใหม่ทุกๆ 5 ปี ส่วนใบอนุญาตขับขี่สำหรับการพาณิชย์มีผลใช้ 3 ปีและต้องทำใหม่ทันทีเมื่อหมดอายุ

ประเทศญี่ปุ่น ใบอนุญาตขับขี่ จะมีสี 3 สีปรากฏบนวันหมดอายุ ได้แก่
สีเขียว – ผู้ขับขี่ใหม่ หรือ ใบอนุญาตใบแรก มีผลใช้ 2 ถึง 3 ปี
สีน้ำเงิน – ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการขับขี่ใสสะอาดน้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่มีประวัติการขับขี่มาแล้ว 5 ปี
สีทอง – ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการขับขี่ใสสะอาดมากกว่า 5 ปี ซึ่งการจะได้สีทองนั้นยากมาก แต่ถ้าได้แล้ว จะมีสิทธิพิเศษมากมาย เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันภัย เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า การจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ของแต่ละประเทศ ไม่ใช่ง่ายๆ กว่าจะได้มา ต้องสอบแล้วสอบอีก ตัดกลับมาที่บ้านเรา สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เผลอๆ เสร็จในวันเดียว แต่บางคนยังรู้สึกว่าเสียเวลา ดังนั้นอาจจะถึงเวลาแล้ว ที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ การถือใบอนุญาตขับขี่ ไม่ได้มีไว้แค่กันตำรวจถาม แต่ผู้ถือครอง ต้องมีสมรรถภาพและความสามารถในการขับขี่รถได้จริง รู้กฎจราจร และมีวินัยบนท้องถนน