ข่าวเด็ด 7 สี

สถานการณ์โควิด-19 (8 ส.ค.) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 คน

ศูนย์โควิด-19 รายงาน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ จำนวน 3 คน เป็นคนไทยเดินทางมาจาก ประเทศซาอุดีอาระเบีย 2 คน และอินโดนีเซีย 1 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการกักตัวอยู่ใน State Quarantine แล้ว ทำให้วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,348 คน หายป่วย เพิ่มอีก 2 คน รวมเป็นกลับบ้านได้ 3,150 คน และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 140 คน ซึ่งวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดยังคงเดิม 58 คน ทำให้จนถึงขณะนี้ ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 75 วันแล้ว