7HD ร้อนออนไลน์

แค่แนวคิด ทดสอบใหม่ใบขับขี่ตลอดชีพ

อธิบดีกรมขนส่งฯ ระบุ การทดสอบสมรรถภาพผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ เป็นแค่แนวคิด ยังอยู่ระหว่างการศึกษาให้รอบด้าน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงเรื่องการเตรียมเรียกตัวผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพกลับมาทดสอบความพร้อมสมรรถภาพในการขับรถ ว่ายังคงเป็นแค่เพียงแนวคิดเท่านั้น  ยังไม่มีการกำหนดมาตรการหรือถึงแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน เพราะการกำหนดให้กลับมาทดสอบเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ก่อน

ส่วนที่มาของแนวคิดก็เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีความพร้อมเพียงพอ ซึ่งจะช่วยอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ หากสามารถทำได้ก็จะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ขอย้ำว่า กรมการขนส่งทางบกจะต้องหารือกับทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อให้มีความรอบคอบเหมาะสมในการดำเนินการเสียก่อน