7HD ร้อนออนไลน์

ป.ป.ช.จ่อเรียกอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สอบปมถูกรีด 5 ล้านแลกผ่านงบปี 64

กรณีมีรายงานข่าวจากรัฐสภาในที่ประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 โดยมี น.สแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276,572,100 บาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772,802,200 บาท รวมถึง กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 13,103,923,100 บาท โดยในที่ประชุมนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ข้อมูลว่า มีอนุกรรมาธิการฯบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาทแลกกับการผ่านงบประมาณ รวมทั้งมีรายงานด้วยว่า บางกรมถูกอนุกรรมาธิการฯ เรียกถึง 10 ล้านบาท แต่ไม่กล้าเปิดเผยนั้น

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า จะเชิญอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้มีการให้ข้อมูลตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการนำเรื่องนี้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการป.ป.ช. เพื่อแจ้งให้ทราบก่อนถึงเหตุการณ์ลักษณะนี้ 

“จากที่ ป.ป.ช. มีการตรวจสอบข่าวทุจริตประพฤติมิชอบเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมีข่าวลักษณะนี้ เบื้องต้น ถ้าถามว่าคณะกรรมการป.ป.ช. ยกขึ้นมาเป็นเหตุอันควรสงสัยได้เลยหรือไม่ ก็คงยังมิได้เพราะเพียงปรากฏเป็นข่าว แต่จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบก่อน เช่น อาจจะต้องเชิญนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาชี้แจง เนื่องจาก เขาเป็นคนพูดเพื่อสอบถามว่ามีการเรียกรับเงินจริงหรือไม่ ถ้ามีการเรียกรับจริงจากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ กรรมาธิการ ก็อาจนำเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า มีข้อมูลเพียงพอ เพื่อจะหยิบยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นได้ เพราะ หากมีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า มีการทุจริตก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้อง" โฆษกป.ป.ช. กล่าว

นายนิวัติไชย ยังกล่าวว่า สำนักการข่าวฯ ของป.ป.ช.จะเป็นผู้ประมวลข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเมื่อถูกหยิบยก เลขาธิการฯ จะมีอำนาจในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อมูล จากนั้นรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติโดยตรงว่า เรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวอาจให้เชิญทาง นายศักดิ์ดา มาสอบถามข้อเท็จจริงได้ โดยส่งเรื่องไปยังสำนักที่เกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าอนุกรรมาธิการฯ งบประมาณอยู่ในข่ายเป็นข้าราชการการเมือง ต้องเป็นความรับผิดชอบของ สำนักฯ ไต่สวนทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ เชื่อว่าจะไม่ช้า แต่ขอให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อน เนื่องจาก ขณะนี้ทราบข่าวจากที่สื่อมวลชนนำเสนอเท่านั้น คาดว่า สำนักการข่าวฯ  จะรวบรวม หากทันจะสามารถนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ในวันที่ 11 ส.ค.นี้