ข่าวภาคค่ำ

กรมขนส่งฯ จ่อเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพเป็นสมาร์ตการ์ด

กรมการขนส่งทางบก แจงการเรียกทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ของผู้ถือใบขับขี่แบบตลอดชีพ เป็นเพียงแนวคิด ย้ำจะพิจารณาอย่างรอบด้านที่สุด

หลังกรมการขนส่งทางบก มีแนวคิดจะเรียกผู้ถือใบขออนุญาตขับรถหรือใบขับขี่ แบบตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายใหม่ กระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์

ล่าสุด นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ย้ำเรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิด ที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ มีความพร้อมเพียงพอ โดยล่าสุด มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพจากแบบกระดาษมาเป็นแบบสมาร์ตการ์ด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือใบขับขี่ให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น เพราะผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอยู่ในฐานข้อมูลระบบเดิม เบื้องต้นที่ดำเนินการแล้ว คือการเพิ่มเนื้อหาการอบรมผู้ขอใบขับขี่ ให้ทราบถึงลักษณะ และสภาวะการใช้รถของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการใช้รถร่วมกันระหว่างวัยที่แตกต่างกัน และกำลังเร่งยกระดับมาตรฐานการออกใบขับขี่ใน 7 มิติ เช่น มิติที่ 1 ให้ความสำคัญการกำหนดสภาวะของโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ มิติที่ 2 การประเมินสภาวะร่างกายที่มีผลต่อการขับรถโดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา