รอบรั้วรอบโลก

ร้านอาหารสหรัฐฯ ทำที่นั่งโดม เว้นระยะห่างกันโควิด-19

ร้านซูชิแห่งหนึ่งในนครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันตกของสหรัฐฯ สร้างโดมใสขนาดยักษ์บริเวณโซนกลางแจ้ง ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารแบบมีการเว้นระยะห่าง และคำนึงถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นผลพลอยได้จากการสร้างความแตกต่างของทางร้าน โดยเป็นการดึงดูดลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น เนื่องจากไม่มีร้านใดทำมาก่อนในย่านดังกล่าว ทั้งนี้ ทางร้านยังต้องทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโดมก่อน และหลังให้บริการด้วย อย่างไรก็ตาม ทางร้านอาจมีแพลนจะทำโดมใสเปิดขยายให้บริการลูกค้าเพิ่มเติมด้วย