รอบรั้วรอบโลก

สนามบินรัสเซียตรวจโควิด-19 ให้ผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโวโค ในกรุงมอสโก ของรัสเซีย จัดให้มีการตรวจโรคโควิด-19 แบบเร่งด่วนให้กับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกจากประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี อิเล็กโทรไมโอกราฟี (Electromyography (EMG)) หรือการตรวจสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง และจะออกใบรับรองให้ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย ผู้โดยสารที่เข้ารับการตรวจ ต้องจ่ายเงินค่าตรวจจำนวน 2,750 รูเบิล หรือประมาณ 1,200 บาท

ทั้งนี้ รัสเซียเริ่มกลับมาเปิดทำการบินระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมากับ 3 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร, ตุรกี และแทนซาเนีย