ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน ซินลากู ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รวม 322 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบ พร้อมลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อตรวจสอบความเสียหาย และเชิญถุงพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค 10 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับผลกระทบจากพายุ "ซินลากู" ตั้งแต่วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด รวมพื้นที่ความเสียหาย 11 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 1,935 คน จาก 756 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,547 ไร่ บ้านเรือนเสียหาย 332 หลัง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด