ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา​ 12 สิงหาคม 2563

ที่พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม​ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88​ พรรษา​ 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์​

สำหรับนวัคคหายุสมธัมม์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สา ปุสฺสเทโว สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงพระนิพนธ์ขึ้น โดยทรงรวบรวมพระธรรมต่าง ๆ ในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยให้โหรบูชาอัญเชิญเทวดานพเคราะห์มาสดับการเจริญพระพุทธมนต์ทีละองค์ และให้พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้น ๆ สลับกันไปกับโหรบูชา ซึ่งตามโบราณราชประเพณี พิธีนี้จะกระทำขึ้นเมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักษัตร หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ทั้งยังมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนนำธรรมะจากบทสวดมนต์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อกำจัดเคราะห์และเสริมสิริมงคล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด