ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เป็นวันที่ 6

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เพื่อประกอบอาหารพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนราธิวาส เป็นวันที่ 6 โดยวันนี้ นำอาหารไปมอบแก่ประชาชนในอำเภอเมือง, อำเภอตากใบ, อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร รวม 3,200 ชุด พร้อมลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ 5 ราย ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในอดีตได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในอำเภอยี่งอ 5 ราย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด