7HD ร้อนออนไลน์

พบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 คน มาจากบังคลาเทศ อินเดีย สหรัฐฯ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เปิดเผยข้อมูลประจำวัน (9 ส.ค.63) โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 3,351 คน ยอดผู้รักษาหายสะสม 3,151 คน และยังมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 142 คน สำหรับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 58 คน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ตรวจพบติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ แบ่งเป็น ชายชาวบังคลาเทศ อายุ 31 ปี อาชีพค้าขาย เดินทางจากบังคลาเทศมาถึงไทยในวันที่ 30 ก.ค.63 , หญิงอินเดีย อายุ 41 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 2 ส.ค.63 และหญิงไทยอายุ 30 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ส.ค.63

ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศ ยังคงไม่พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยยังเป็นศูนย์ต่อเนื่องนานกว่า 75 วัน

สำหรับอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับ 1 ยังเป็นสหรัฐอเมริกา จำนวน 5,149,723 คน  อันดับ 2 บราซิล จำนวน 3,013,369 คน อันดับ 3 อินเดีย จำนวน 2,152,020 คน อันดับ 4 รัสเซีย จำนวน 882,347 คน และอันดับ 5 แอฟริกาใต้ จำนวน 553,188 คน ส่วนไทย อยู่ในอันดับที่ 112 จำนวนผู้ป่วย 3,351 คน