เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 คน เดินทางกลับจาก 3 ประเทศ

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าวันนี้ (9 ส.ค.) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมา 3 คน อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ โดยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จึงไม่มีผู้ป่วยในประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 3,351 คน รักษาหายเพิ่ม 1 คน รวมรักษาหาย 3,151 คน ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 142 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ จึงคงที่ 58 คน

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 3 คน แบ่งเป็นเดินทางกลับมาจากบังกลาเทศ 1 คน เป็นชายชาวบังกลาเทศ เดินทางถึงไทยวันที่ 30 กรกฎาคม เข้าพัก ใน Alternative Hospital Quarantine กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 สิงหาคม แต่ไม่มีอาการ

แม่บ้านชาวอินเดีย เดินทางกลับมาจากอินเดีย ถึงไทยวันที่ 2 สิงหาคม เข้าพักใน Alternative State Quarantine กรุงเทพฯ และวันที่ 6 สิงหาคม ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ

และหญิงไทยเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงไทยวันที่ 4 สิงหาคม เข้าพักใน State Quarantine ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีอาการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา