7HD ร้อนออนไลน์

จ่อเรียก "เนตร นาคสุข" ชี้แจงปมสั่งไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา"

ในวันนี้ (9 ส.ค.63) การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้อง กรณีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ชุดของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของอัยการ ได้เชิญอัยการเข้าให้ข้อมูลนาน 5 ชั่วโมง

นายบวรศักดิ์ เปิดเผยว่า อัยการ 5 คน ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก เป็นการให้ความร่วมมือดี และจะนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวล จัดทำเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ต่อไป ขณะเดียวกัน ในวันอังคารที่ 11 ส.ค.63 การประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ จะเชิญ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อดีตอัยการสูงสุด ที่เคยมีความเห็นสั่งฟ้องคดี เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเด็นหนึ่งที่เป็นประโยชน์ พบว่ามีการทำเรื่องร้องขอขอความเป็นธรรม จากหลายฝ่าย มากกว่า10 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นคำร้องจากฝ่ายผู้ต้องหา จึงทำให้คดีล่าช้า และเห็นว่าระเบียบว่าด้วยการขอความเป็นธรรม ที่มีอยู่ต้องแก้ไข เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถ่วงคดี ซึ่งคณะทำงานฯอาจจะทำเป็นข้อเสนอส่งไปด้วย

ขณะเดียวกันคณะทำงานฯ เตรียมออกหนังสือเชิญนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด  มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนจะเป็นวันเวลาใด คณะทำงานฯ จะหารือร่วมกันอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็นธรรมในคดี จนทำให้เกิดความสงสัยของสังคม ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลระบบยุติธรรมของบ้านเมืองให้อำนวยความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคม ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการชุดใหญ่จะเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเอง