ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2563

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สิงคโปร์

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนาน ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน จะยังคงเจริญรุดหน้าต่อไป และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมมือกันในกิจการทุก ๆ ด้าน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองแก่ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด