ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

เวลา 17.51 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 สิริอายุ 94 ปี

คุณหญิงโฉมศรี เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2468 เป็นธิดาของมหาอํามาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เฉลิม โกมารกุล ณ นคร กับ คุณหญิงสว่าง พลเทพ เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชินี แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ลาออกกลางคัน เพื่อดูแลบิดาที่ล้มป่วยจนถึงแก่อสัญกรรม ต่อมาได้สมรสกับ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน มีธิดา 1 คน และบุตรบุญธรรม 1 คน

ในวัยเยาว์ คุณหญิงโฉมศรี มีโอกาสเป็นข้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่วังรื่นฤดี และได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงงานด้านการชลประทาน พร้อมทั้งเคยทําหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองคนแรกในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งฟื้นฟูและจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2503

นอกจากนี้ ด้วยเป็นผู้มีจิตใจเมตตาให้การสนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอด ได้ดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิ หม่อมหลวง ชูชาติ กําภู มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกิจกรรมของกรมชลประทานและชาวชลกร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด