สนามข่าว 7 สี

กรมขนส่งฯ หารือแนวทางคัดกรองผู้ที่ขาดสมรรถภาพการขับขี่

กรมการขนส่งทางบก ยอมถอย ไม่เรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพเข้ามาตรวจสอบสมรรถภาพ แต่ยืนยัน วันนี้ (10 ส.ค.) ยังคงมีการหารือแนวทางคัดกรองผู้ที่ขาดสมรรถภาพการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยัน ไม่มีการเรียกตัวผู้ที่ถือครองใบขับขี่ตลอดชีพมาทำการทดสอบสมรรถภาพการขับขี่ใหม่อีกครั้ง แต่จะศึกษาวิธีการคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

โดยการศึกษาดังกล่าวจะต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา พร้อมกับต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบ ไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ซึ่งจะเริ่มหารือในการประชุมวันนี้ (10 ส.ค.) เป็นครั้งแรก

ด้าน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีนี้ว่า การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ ด้วยเหตุผลอายุมากทำให้สภาพสังขารร่างกายเสื่อมลงนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ระบุว่า หากจะเพิกถอนในอนุญาตขับขี่ คน ๆ นั้นจะต้องมีลักษณะต้องห้าม เช่น มีร่างกายพิการจนเห็นว่าไม่สามารถขับรถได้ มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นผู้มีโรคติดต่อ

ขอบคุณภาพจาก : Facebook Thanakrit Vorathanatchakul