สนามข่าว 7 สี

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : จ่ายเงินแบบออนไลน์ สะดวกปลอดภัย ไม่ต้องจับเงินสด

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : จ่ายเงินแบบออนไลน์ สะดวกปลอดภัย ไม่ต้องจับเงินสด