เช้าข่าว 7 สี

Green Report : กู้ซากขยะจากเรือเฟอร์รีล่ม จ.สุราษฎร์ธานี

จากเหตุเรือเฟอร์รีล่ม ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้บรรทุกรถขนขยะ จำนวน 120 ก้อน หรือราว 100 ตัน มาด้วย ซึ่งขยะบางส่วนลอยมาติดบริเวณชายหาดเกาะแตน และจิตอาสาได้ระดมเก็บขยะออกหมดแล้ว

แต่ที่น่าห่วง คือ ขยะที่จมอยู่ในรถขยะ ซึ่งห่างจากเรือจมประมาณ 200 เมตร กรมเจ้าท่า วางแผนว่าจะต้องกู้ซากรถและขยะออกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ รวมทั้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บตัวอย่างประเมินคุณภาพน้ำทะเลทั้งก่อนกู้และหลังกู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมถึงบันทึกภาพเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้าน นักวิชาการทางทะเล ย้ำว่า ปริมาณขยะที่แน่ชัดมีความสำคัญ เพราะความเสียหายจากขยะทะเล มีทั้งต่อระบบนิเวศ สัตว์หายาก และการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรู้ได้เลยว่า ขยะโดยเฉพาะพลาสติก ที่มีการรณรงค์งดใช้กันมา เมื่อจมลงทะเลครั้งเดียวจะไปทำให้ปะการังเสียหาย หรือสัตว์ทะเลกินโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ ถือเป็นบทเรียนที่ต้องมีการป้องกันในอนาคต เช่นเดียวกันกรมควบคุมมลพิษ ที่จะติดตามในระยะยาวต่อไป

สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ว่าจ้างเอกชน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2561 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อขนย้ายนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย โดยผ่านวิธีการบดอัด ซีลเป็นก้อน ก่อนขนย้าย ซึ่งขยะที่เกาะสมุยปัจจุบัน ยังตกค้างสะสมอยู่ประมาณ 300,000 ตัน

กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า จะต้องติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเลต่อไป


Facebook : Ch7HD Social Care