เช้าข่าว 7 สี

กระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาสนามบินทั่วประเทศ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณการจราจรทางอากาศลดลงเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการห้วงเวลาการเดินอากาศใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการขนส่งทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องจัดทำร่างแผนแม่บทห้วงอากาศและทางเดินอากาศแห่งชาติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน หรือ กบร. พิจารณาอนุมัติในวันที่ 20 สิงหาคมนี้

ขณะเดียวกันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เตรียมนำแผนแม่บทพัฒนาสนามบินทั้งประเทศ กลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีหลายสายการบินอาจต้องยุติกิจการลง โดยจะเร่งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้

สอดคล้องกับข้อมูลจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ที่คาดการณ์ไว้ว่า ตลอดปี 2563 จะมีจำนวนผู้โดยสารลดลงกว่า 72% เหลือเพียง 38 ล้าน 8 แสนคน จากปีที่แล้วมีผู้โดยสารกว่า 141 ล้านคน แต่ ทอท. จะยังไม่ขาดทุน หลังมีเงินทุนสะสมจากช่วงพีคของการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 แต่ถ้าปีหน้า สถานการณ์ไม่ดีขึ้น เสี่ยงมากที่ ทอท. จะขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี