เช้าข่าว 7 สี

ขนส่งฯ หารือแนวทางใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยัน ไม่มีการเรียกตัวผู้ที่ถือครองใบขับขี่ตลอดชีพมาทำการทดสอบสมรรถภาพการขับขี่ใหม่อีกครั้ง แต่จะศึกษาวิธีการคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย  เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

โดยการศึกษาดังกล่าวจะต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา พร้อมกับต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบ ไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ซึ่งจะเริ่มหารือในการประชุมวันนี้ (10 ส.ค.) เป็นครั้งแรก

ขณะที่ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีนี้ว่า การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ ด้วยเหตุผลอายุมากทำให้สภาพสังขารร่างกายเสื่อมลงนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ระบุว่า หากจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ คนนั้นจะต้องมีลักษณะต้องห้าม เช่น มีร่างกายพิการจนเห็นว่าไม่สามารถขับรถได้ มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นผู้มีโรคติดต่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง