7HD ร้อนออนไลน์

เตือน 4 อำเภอในจังหวัดนครพนม เฝ้าระวังน้ำโขงล้นตลิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงาน ระดับน้ำโขงเช้าวันนี้(10 ส.ค.63) ที่จังหวัดนครพนม ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 50 เซนติเมตร ล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร 50 เซ็นติเมตร ห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งอีกราว 5 เมตร แต่ทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนม ยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำโขงรวม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านแพง,อำเภอท่าอุเทน,อำเภอธาตุพนมและอำเภอเมือง เฝ้าระวังป้องกันรับมือกับน้ำโขงล้นตลิ่งและลำน้ำสาขาเอ่อล้นพื้นที่การเกษตรรวมทั้งพื้นที่ลุ่ม หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน

ขณะที่ ชลประทานจังหวัดนครพนม ได้เร่งพร่องน้ำจากลำน้ำสาขาสายหลัก ได้แก่ ลำน้ำก่ำ,ลำน้ำสงครามและลำน้ำอูน ลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อให้สามารถรองรับมวลน้ำได้เพิ่มหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งด้วย

นอกจากนี้ ชาวบ้าน ที่มีอาชีพประมงหาปลาในน้ำโขงขาย ช่วงนี้เริ่มมีรายได้มากขึ้น เพราะเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มขึ้นทำให้จับปลาน้ำโขงได้มากขึ้น จนตลาดปลาน้ำโขงคึกคักสร้างรายได้ แก่ชาวบ้านประมงเฉลี่ยวันละ 4,000 – 5,000 บาท