เกาะกระแสออนไลน์

10 สิงหาคม จ่ายเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท จ่ายให้รายเดิมและผู้มีสิทธิ์รายใหม่

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวดเดือนสิงหาคม 2563 จะมีการเบิกจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิ์รายเดิม และผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาภายใน 25 กรกฎาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้า ผ่านแฟนเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระบุว่า จะมีการเบิกจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิ์ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
- ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กรกฎาคม 2563

โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ตรงงวด จำนวน 600 บาท สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/10/5f30cbdab8c509.13988255.jpg


ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ : http://csgcheck.dcy.go.th

ขั้นตอนการตรวจสอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.รหัสยืนยันรูปภาพ
4.จากนั้นกดค้นหา
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/10/5f30cbdaf24158.40794122.JPG

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 สำหรับการโทรสอบถามต้องติดต่อตามวันเวลาราชการ กรณีต้องการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด