ห้องข่าวภาคเที่ยง

ขนส่งฯ ทบทวนแนวทางถือใบขับขี่ตลอดชีพ ยืนยันไม่ยึดคืน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ และไม่เรียกทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่ ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแน่นอน แต่จะศึกษาว่า ทำอย่างไรที่จะคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าว ต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา โดยต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันในวันนี้ เป็นครั้งแรก

ด้าน นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ระบุว่า ปัจจุบันใบขับขี่ตลอดชีพ ยังไม่อยู่ในระบบใบขับขี่รุ่นใหม่ที่มีคิวอาร์โค้ดอยู่ด้านหลัง ต่างจากใบขับขี่ที่ดำเนินการอยู่ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่ไลเซนซ์บนมือถือ ส่วนโครงการ Recall เพียงเพื่อต้องการสำรวจสำมะโนประชากรใบขับขี่ตลอดชีพ ว่า มีผู้ถือใบขับขี่ประเภทนี้อยู่มากน้อยเพียงใด เนื่องจากใบขับขี่ตลอดชีพ เป็นกรณีเดียวที่ออกจากกรมการขนส่งทางบกแล้วไม่กลับมาหาอีกเลย นอกจากจะชำรุดสูญหายเท่านั้น โดยย้ำว่ายังไม่ดำเนินการเร็วๆนี้ แต่จะมีการเสนอว่าอาจจะเป็น 1 ปี 2 ปี แล้วแต่ที่ประชุมจะพิจารณา