ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำเนียบรัฐบาลจัดสถานที่รอรับรัฐมนตรีใหม่

มีรายงานข่าวว่า ทำเนียบรัฐบาล เตรียมตึกบัญชาการ 1 เป็นสถานที่ทำงาน ของรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองคน และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว โดยทั้งหมดจะเข้าทำงาน ในวันที่ 13 สิงหาคม

ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นัดแรกด้วย โดยจะมีการแบ่งงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ มีการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาพรวมของรัฐบาล ให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ ขอให้รัฐมนตรีทุกคนเร่งสร้างผลงานให้ปรากฏแก่สายตาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ที่หน้าอาคารรัฐสภา มีกลุ่มผู้ชุมนุม 2 กลุ่ม ออกมาเคลื่อนไหวในการคัดค้านและสนับสนุน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลให้เป็นไปด้วยความสงบ และจัดให้อยู่ห่างกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง