7 สีช่วยชาวบ้าน

กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้สาย 778 ร้องศูนย์ดำรงธรรมฯ จ.สงขลา

ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้ร่วมบริการสาย 778 สงขลา-ระโนด-พัทลุง-ตรัง เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทขนส่งเอกชนที่ได้รับสัมปทานเดินรถเส้นทางนี้

นายคณิต ผดุงอรรถ ตัวแทนกลุ่มรถตู้ร่วมบริการสาย 778 เส้นทางสงขลา-ระโนด-พัทลุง-ตรัง ได้ให้ข้อมูลว่า มีรถตู้ร่วมบริการสาย 778 อยู่ประมาณ 30 คัน ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีผู้โดยสารน้อยกว่าช่วงปกติ รายได้ลดลง แต่บริษัทขนส่งเอกชนที่ได้รับสัมปทานเดินรถในเส้นทางดังกล่าว กลับเอารัดเอาเปรียบกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ร่วมบริการมากเกินไป จึงเรียกร้องขอให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส จัดเที่ยววิ่งรถตู้อย่างเป็นธรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนช่วงโควิด-19 รวมถึงข้อเรียกร้องอื่น ๆ อีก 4 ข้อ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยร้องขอไปยังบริษัทแล้ว แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด ทำให้ผู้ประกอบการรถตู้ร่วมบริการสาย 778 ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับฟังสภาพปัญหาต่าง ๆ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป