7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้าน โวยรัฐเก็บเงินค่าเข้าชมถ้ำน้ำลอด ซ้ำซ้อนกับชาวบ้าน จ.แม่ฮ่องสอน

ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพนำเที่ยวถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมตัวประท้วงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เก็บเงินค่าเข้าชมถ้ำน้ำลอดซ้ำซ้อนกับชาวบ้าน ทำให้นักท่องเที่ยวหดหาย

ชาวบ้านบ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 200 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คัดค้านการเก็บเงินค่าเข้าชมถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย โดยคิดค่าบริการคนไทยคนละ 20 บาท ชาวต่างชาติคนละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา

นายรุ่งวิกรัย พิชญาการ ตัวแทนชาวบ้านที่มายื่นหนังสือ บอกว่า หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มอบหมายให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ที่กำกับดูแลถ้ำลอด เก็บค่าเข้าชมถ้ำ ซึ่งซ้ำซ้อนกับชุมชน เพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพนำเที่ยวในถ้ำ เก็บค่าบริการนำเที่ยว รวมค่าแพ ค่าตะเกียง จากนักท่องเที่ยวกลุ่มละ 200-450 บาท เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าเข้าชมแบบนี้ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เก็บคนละ 200 บาท ทำให้บริษัทนำเที่ยวหลายแห่งตัดโปรแกรมเที่ยวถ้ำลอดออกไป เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

ซึ่งชาวบ้านเกรงว่า เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติจ่ายค่าเข้าชมให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้ว จะไม่ใช้บริการนำเที่ยวจากชาวบ้านอีก ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะรายได้หลักของชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้าน มาจากการนำเที่ยวที่ทำกันมากว่า 40 ปี จึงต้องการให้ยกเลิกการเก็บค่าเช้าชมถ้ำลอดจากนักท่องเที่ยว และอนุญาตให้ชุมชนบริหารจัดการท่องเที่ยวเหมือนเดิม

ทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้รับทราบเรื่องความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว ซึ่งการเก็บค่าเข้าชมถ้ำลอดนั้น เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หลังจากนี้จะได้ให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเร่งเจรจาทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านบ้านถ้ำลอด เพื่อหาแนวทางขจัดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและภาครัฐต่อไป