ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ที่พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะธรรมยุต จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมนี้ มีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานดำเนินงาน

สำหรับพิธีฯ นี้ มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ 9 รูป เจริญจิตตภาวนา รวมทั้งมีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 89 รูป เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยตามโบราณราชประเพณี พิธีฯนี้จะกระทำขึ้น เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือ มีอายุครบปีนักษัตร หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ และมีความเจริญรุ่งเรือง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด