ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ" พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ และรางวัลชนะการประกวดนิทรรศการฯ แก่กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง

โดยงานฯนี้ สำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นจนถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 รวมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ภายในงานฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการจาก 13 หน่วยงาน ที่นำผลสำเร็จมาจัดแสดงให้ความรู้, การสาธิตและฝึกอบรมระยะสั้น โอกาสนี้ องคมนตรีได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงสาธิตนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับเยาวชนไทยสืบสานปณิธานงานพ่อสร้างอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นต้นแบบของการพึ่งตนเองอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด