ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงราย

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนซินลากู เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย โดยที่อำเภอเวียงป่าเป้า ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน กว่า 14,000 ครัวเรือน มีบ้านเรือนราษฎร 45 หลัง และพื้นที่ทางการเกษตร 12,368 ไร่ ได้รับความเสียหาย

จากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวม 6 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ ทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด