สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : กรมป่าไม้-กรมทรัพยากรน้ำ ผนึกกำลังเร่งฟื้นฟูเขาหัวโล้น

การฟื้นฟูเขาหัวโล้น ยังจำเป็นต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับสภาพมาเป็นป่าเหมือนเดิม ล่าสุด 2 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรน้ำ จับมือกันฟื้นฟูในพื้นที่เป้าหมาย 12.5 ล้านไร่

หลังจากสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นเขาหัวโล้น, พื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 รวมถึงพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. กว่า 12.5 ล้านไร่ เพื่อฟื้นฟูตามนโยบายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ซึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการเร่งด่วนให้กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรน้ำ หาแนวทางร่วมกันเพื่อให้แผนการฟื้นฟูได้ผล ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะข้อกฎหมาย ที่จะต้องเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกัน

นโยบายนี้เริ่มทำแล้ว ที่ "แม่แจ่มโมเดล" จังหวัดเชียงใหม่