เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 สิงหาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 สิงหาคม 2563

พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลใต้ตอนบน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “เมขลา” แล้ว กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านช่องแคบไต้หวัน ขึ้นสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีน ในช่วงวันที่ 11-12 ส.ค. 2563 ไม่กระทบไทย