สนามข่าว 7 สี

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : ทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้มือจับร่วมกัน อย่างสม่ำเสมอ

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : ทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้มือจับร่วมกัน อย่างสม่ำเสมอ