7HD ร้อนออนไลน์

ดีเอสไอจ่อขยายผลฟอกเงิน อดีตผู้บริหารสหกรณ์ฯ สโมสรรถไฟ

ในวันนี้ (11 ส.ค.63) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตโดยการนำเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ด้วยวิธีปล่อยเงินกู้พิเศษให้แก่ตนเองกับพวก เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย 2,279 ล้านบาท

สำหรับกรณีดังกล่าว สหกรณ์ฯ สโมสรรถไฟ ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้ดีเอสไอรับคดีไว้ดำเนินการ

ในชั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า อดีตผู้บริหารสหกรณ์กับพวกอ้างว่า จะจัดทำโครงการจัดสรรที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และได้นำเงินของสหกรณ์ฯ ไปซื้อที่ดินใน ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จำนวน 19 โฉนด เนื้อที่รวมประมาณ 82 ไร่ 67 ตารางวา แต่ใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นชื่อตนเองเพื่อถือกรรมสิทธิ์ด้วย จากนั้นได้ดำเนินโครงการจัดสรรที่ดิน 2 โครงการ และได้ยื่นคำขอออกใบอนุญาตเพื่อจัดสรรที่ดิน ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สหกรณ์ฯ

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า รูปแบบการนำเงินออกจากสหกรณ์ฯไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยกรรมการบางคนจะทำสัญญากู้คนละ 40-50 สัญญา วงเงิน 100-200 ล้านบาท เพื่อรวบรวมเงินนำไปซื้อที่ดิน โดยความผิดเกี่ยวกับข้อหาลักทรัพย์และยักยอกทรัพย์ ตำรวจได้ดำเนินคดีมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ดีเอสไอและ ปปง.จะเข้ามาขยายผลคดีฟอกเงิน หากเข้าข่ายมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน จะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่า เงินกู้กว่า 2,000 ล้านบาท ถูกนำไปทำอะไรบ้าง และมีผู้ถูกร้องเรียนคนใดได้รับประโยชน์ส่วนตัวจากเงินกู้หรือไม่