7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องนายทุนรุกที่ดินปิดทางสาธารณะ จ.ชลบุรี

กลุ่มชาวบ้านตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ทดแทนคุณแผ่นดิน ขอให้ช่วยตรวจสอบกรณีข้อพิพาทที่ดิน หลังถูกนายทุนบุกรุกที่ดินและปิดทางสาธารณะ

หลังรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ทดแทนคุณแผ่นดิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านช่องมะเฟือง หมู่ 12 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีการปิดพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านจริง ทำให้ชาวบ้านต้องขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เปิดเส้นทางสัญจรให้ใหม่ ซึ่งต้องอ้อมไปเป็นระยะทางไกลกว่าเดิมประมาณ 500-700 เมตร โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมานานหลายเดือนแล้ว ทางชมรมฯจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบการถือครองสิทธิ์และรังวัดที่ดินใหม่ เพื่อความชัดเจนของทุกฝ่าย

ด้านตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน บอกว่า ก่อนหน้านี้เคยไปร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้าน ทั้งปัญหาการถูกปิดเส้นทางสัญจร รวมถึงข้อพิพาทกับที่ดินของทางวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ด้วย และเคยประสานเจ้าหน้าที่ที่ดิน เพื่อให้เข้ามารังวัดที่ดินซึ่งเป็นข้อพิพาทกัน แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะนายทุนคนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ ได้ออกมาพูดจาข่มขู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่สามารถทำการตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองที่ดินที่เป็นปัญหาได้ ซึ่งทางวัดเองก็ไม่อยากมีปัญหาในกรณีพิพาทที่ดิน จึงให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ามาดำเนินการแทน