7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องตรวจสอบโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม ดื้อแพ่ง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล จ.สระแก้ว

เรื่องราวนี้เป็นความพยายามของชาวบ้านจังหวัดสระแก้ว ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับนายทุน หลังต้องทนใช้ชีวิตอยู่กับมลพิษจากโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ล่าสุด ชาวบ้านเดินทางเข้ามาร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่า มีโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ตัดถนนรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาคดีที่เป็นที่สิ้นสุดแล้ว โดยมีคำสั่งศาลห้ามใช้ถนนเส้นดังกล่าว ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อีกทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ด้วยการนำรถแบ็กโฮขุดทางปิดกั้นไม่ให้โรงงานแห่งนี้ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกได้อีก

แต่ปรากฏว่าชาวบ้านยังพบร่องรอยในการใช้เส้นทางอยู่ ตัวแทนชาวบ้านจึงได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้าน 60 คน ยื่นหนังสือร้องเรียน พร้อมหลักฐานภาพถ่ายถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้รื้อถนนและปรับพื้นที่ให้เป็นป่าเช่นเดิม

ผู้แทนกรมป่าไม้ รับปากว่าจะเสนออธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาตามที่ชาวบ้านร้องขอ พร้อมยืนยันว่าหากมีการขอใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่สามารถทำได้ และหากมีการฝ่าฝืนใช้เส้นทางอีก ขอให้ส่งหลักฐานมาเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ตรวจสอบกรณีโรงงานแห่งนี้ได้ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย L3 ในที่ดินข้างเคียง ที่ไม่ได้ขออนุญาตฝังกลบกากอุตสาหกรรม และไม่อยู่ในแผนรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว